home

contact  login
zoeken
zoeken

Sociaal Verhuurkantoor 

Het OCMW werkt samen met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Land van Loon om de inwoners een goede en betaalbare woning met woonzekerheid te kunnen aanbieden.  

Een SVK maakt de huurmarkt toegankelijker voor kwetsbare bewoners. Kandidaat-huurders met een beperkt inkomen kunnen via het SVK kwaliteitsvolle woning tegen een aanvaardbare en betaalbare prijs huren.

De woningen zijn bestemd voor personen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Wie zich kandidaat wil stellen voor een woning kan contact opnemen met het SVK.

Aan de hand van het bewijs van inkomen van de laatste zes maanden, het aanslagbiljet personenbelasting met het inkomen van drie jaar geleden, het attest samenstelling van gezin, het attest woonhistoriek (op te vragen in het gemeentehuis) en een kopie van de identiteitskaart en/of SIS-kaart van alle gezinsleden wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een woning van het SVK. Een rangorde op basis van een aantal punten bepaalt wie eerst een sociaal betaalbare woning krijgt toebedeeld.

Verhuur je woning aan het SVK

Ook voor de eigenaars van huurwoningen biedt het SVK tal van voordelen. Land van Loon huurt woningen van privé-eigenaars die hun woning voor negen jaar ter beschikking willen stellen. De woningen worden vervolgens door het SVK onderverhuurd aan kwetsbare bewoners.

Omdat het Sociaal Verhuurkantoor met de eigenaar een huurcontract van negen jaar afsluit, krijgt de eigenaar-verhuurder de garantie dat hij gedurende deze periode zijn maandelijks huurbedrag stipt op tijd zal ontvangen, ook als het pand tijdelijk niet bewoond is. Geen risico op wanbetaling meer, niet meer zoeken naar andere huurders, geen huurwaarborgen vrijgeven,… het SVK neemt alle administratieve beslommeringen op zich. Het SVK ziet bovendien ook toe op het onderhoud van de woonst. En omdat het SVK geen immobiliënkantoor is, worden er bovendien geen extra kosten aangerekend.

Praktisch

Zitdagen in het Sociaal Huis van Herk-de-Stad:

elke eerste donderdag van de maand van 9 tot 11 uur
elke derde donderdag van de maand van 14 tot 16 uur

Info
SVK Land van Loon vzw
Tongersesteenweg 42 bus 001
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 89 21 98
e-mail: info@svklandvanloon.be
www.svklandvanloon.be

OCMW