home

contact  login
zoeken
zoeken

Begeleiden bij het vinden van een woonst 

Het OCMW is erg actief op het vlak van huisvesting. De sociale dienst helpt je bij het zoeken naar en geschikte huurwoning en bij aanvraag voor een sociale woning.

Als je een nieuw huurcontract voor een woning of een flat aangaat, kan het OCMW tussenkomen voor de eerste maand huishuur. Daarvoor word je sociale en financiële situatie onderzocht.

Tijdelijk kan huisvesting aangeboden worden in één van de drie doorgangswoningen waarover het OCMW beschikt. De sociale dienst zoekt mee naar een standvastige oplossing.

Het OCMW heeft een appartementencomplex in het centrum van Herk-de-Stad en heeft een aantal sociale woningen.

Verder beschikt het OCMW over zestien aangepaste en gelijkvloerse bejaardenwoningen gelegen aan de Vanarenberglaan in Schulen. Deze zijn geschikt voor alleenstaanden of koppels en voorzien van een hall, living, keuken, badkamer en 1 slaapkamer.

Om je kandidaat te stellen voor één van deze bejaardenwoningen, moet je aan bepaalde voorwaarden (leeftijd, voldoende mate van zelfstandigheid, …) voldoen.

Indien je een bejaardenwoning huurt van het OCMW, mag je in principe geen woning in eigendom bezitten. Een uitzondering kan gemaakt worden indien je bereid bent om je eigen woning tegen een sociale huurprijs te verhuren aan het OCMW. De toewijzing gebeurt door het bevoegde beleidsorgaan op basis van een geactualiseerde kandidatenlijst (niet op basis van een chronologische wachtlijst) en er wordt rekening gehouden met de sociale situatie.

De bejaardenwoningen worden tegen een vaste jaarlijks geïndexeerde maar zeer sociale huurprijs verhuurd. Indien nodig kan beroep worden gedaan op mantelzorg en professionele thuiszorg.

Crisisopvang

Bevind je je in een crisissituatie dan kan je tijdelijk opvangen worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van de enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht. De maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie. De bijdrage wordt bepaald op basis van een financieel-sociaal onderzoek.

OCMW