home

contact  login
zoeken
zoeken

Poetsdienst 

Het OCMW biedt een poetsdienst aan in het kader van de dienstencheques. Het OCMW is daarvoor erkend als dienstenonderneming. De bedoeling is dan ook om zo veel mogelijk te kunnen ingaan op de behoeften van de Herkse bevolking wat betreft de thuishulp met huishoudelijk karakter en de strijkwinkel.

Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee inwoners van Herk-de-Stad het OCMW voor thuishulp kunnen betalen. Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden om activiteiten van huishoudelijk karakter te vergoeden en dus niet voor beroepsactiviteiten.

Voor welke activiteiten kan je een beroep doen op de dienstencheques via het OCMW van Herk-de-Stad?

Thuishulp met huishoudelijk karakter

  • schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen
  • wassen
  • kleine en beperkte verstellingen aan kledij
  • bereiden van maaltijden
  • afwassen

En verder ook hulp buiten de woning

  • strijkwinkel
  • boodschappen doen

Wat moet je doen vooraleer je dienstencheques kan bestellen?

Vooraleer je dienstencheques bestelt, moet je je inschrijven bij Sodexo
Afdeling Dienstencheques
Charles Lemairestraat 1
1160 Brussel.

De inschrijving is gratis en gebeurt via het inschrijvingsformulier dat je kan bekomen:

  • bij het OCMW van Herk-de-Stad
  • op de website van Sodexo.  
  • op eenvoudige aanvraag bij Sodexo: 02 547 54 95

 Hoe bestel je dienstencheques?

Het volstaat een minimumbestelling te plaatsen van tien dienstencheques en het bedrag te storten of over te schrijven op de bankrekening van Sodexo. Het bankrekeningnummer staat in de brief die je krijgt van Sodexo die je inschrijving bevestigt. De juiste kostprijs van een dienstencheque vind je op www.dienstencheques.be. Je betaalt één dienstencheque per gewerkt uur. Een dienstencheque is fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat een dienstencheque uiteindelijk, na belastingvoordeel, minder kost dan dat je er uiteindelijk voor betaald hebt. Het OCMW helpt je graag verder met het plaatsen van een bestelling.

Hoe moet je dienstencheques gebruiken?

Je bepaalt in overleg met het OCMW van Herk-de-Stad de dagen en de uren waarop je hulp wenst. Werk je met elektronische dienstencheques dan geeft de werknemer zijn of haar prestaties telefonisch door waarna het aantal cheques in je elektronische portefeuille vermindert. Als je nog met papieren cheques werkt, geef je per gepresteerd uur onmiddellijk een ingevulde en ondertekende dienstencheque mee aan de werknemer.

SPECIAAL: voor sociale dossiers bestaat er de mogelijkheid om in overleg met de sociale dienst van het OCMW een berekening te laten maken waar een sociale aftrek mogelijk is op de dienstencheque en die wordt toegepast na de goedkeuring van het bevoegde beleidsorgaan van het OCMW. Deze toepassing gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van dat bevoegde beleidsorgaan.

Info
013 78 09 40
lieve.festraets@ocmwherkdestad.be

Indien je een huisbezoek wenst, kan dit steeds na telefonische afspraak.

Poetsdiensten