Thuiszorg 

De thuiszorgdiensten van het OCMW bieden hulp-aan-huis indien blijkt dat de aanvrager of zijn omgeving, wegens geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid, niet meer in staat is huishoudelijke taken uit te oefenen en/of zichzelf te verzorgen. Zo kunnen ze op een menswaardige manier in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Iedere inwoner van Herk-de-Stad kan er een beroep op doen, maar er wordt voorrang gegeven aan de maatschappelijk meest kwetsbare personen.

Er worden diensten geleverd aan inwoners van Herk-de-Stad die nood hebben aan hulp op het vlak van huishoudelijke taken, maaltijden en verzorging.