home

contact  login
zoeken
zoeken

Gemeente en OCMW ondertekenen charter ‘Gezonde Gemeente’ 

Het gemeentebestuur en OCMW-bestuur ondertekenden het charter ‘Gezonde Gemeente’. Dat is een document waarbij gemeente en OCMW instemmen om werk te maken van een geïntegreerd lokaal gezondheidsbeleid. 'Gezond leven in een gezonde omgeving' bevorderen, vraagt een engagement van de verschillende beleidsdomeinen. Het lokaal bestuur is de best geplaatste partner om de neuzen in dezelfde richting te zetten en in te spelen op de lokale noden. De lokale preventieve gezondheidsraad volgt het project op en coördineert het. Deze werkgroep maakt haar keuzes op basis van de lokale noden. Ze krijgt hiervoor steun van de provincie Limburg en de  Limburgse Logo’s, erkende steunpunten op vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie in Limburg.

Gezondheid