home

contact  login
zoeken
zoeken

Wereldraad 

De Wereldraad, de nieuwe naam voor de Gemeentelijke Werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking (Gewos), heeft als bevoegdheden en doelstellingen:

- samenwerkingen rond initiatieven op vlak van ontwikkelingssamenwerking

- advies geven aan de gemeente over het te voeren ontwikkelingsbeleid en werkings- en projectsubsidies

- het opzetten van gezamenlijke initiatieven rond vorming en sensibilisering

- werken aan de herbevestiging van Herk-de-Stad als 'Fairtradegemeente'

- het ondersteunen van organisaties die lid zijn van Gewos bij hun activiteiten

- de lokale verankering van ontwikkelingssamenwerking door samenwerkingsverbanden met gemeentelijke en OCMW-diensten, scholen, andere adviesraden en allerlei middenveldorganisaties op te zetten

- duurzaamheid bevorderen in de activitieten zoals het opstellen van een afvalplan

 

Voorzitter:

Secretaris: Georges Niesen

Contact:

Wilfried Ramaekers

Tel. 013 38 03 14

e-mail: wilfried.ramaekers@herk-de-stad.be
www.wereldraad.be

Adviesraden