home

contact  login
zoeken
zoeken

Jeugdraad 

De Jeugdraad geeft de gemeente advies over problemen die verband houden met het jeugdbeleid en de verschillende aspecten van het jeugdleven in Herk-de-Stad. De Jeugdraad kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen over jeugdwerkaangelegenheden en alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren in Herk-de-Stad.

Taken van de Jeugdraad als contactgroep:

- initiatieven nemen tot het stimuleren of het opbouwen van bepaalde aspecten van het jeugdleven in Herk-de-Stad

- een coördinatiegroep zijn tussen de verschillende mogelijkheden van jeugdwerking

- de jeugd zo breed mogelijk informeren

- zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde jeugd bereiken en animeren

- de jeugd vertegenwoordigen in andere gemeentelijke raden

- criteria vastleggen voor de verdeling van de gemeentelijke subsidies voor het jeugdwerk en daarover advies verstrekken aan de gemeenteraad die de verdeling realiseert aan de hand van het jeugdwerkbeleidsplan

- gezamenlijke standpunten innemen en acties voeren rond zelfgekozen thema's

Voorzitter: Tom Buekers

Secretaris: Ine Matthijs

Contact:

Ine Matthijs

Tel. 013 77 51 04

e-mail: ine.matthijs@herk-de-stad.be

Adviesraden