home

contact  login
zoeken
zoeken

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) heeft een verplichte adviesfunctie over:

- de opmaak van het gemeentelijk structuurplan

- de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

- de invoering van stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen

- de opmaak van het gemeentelijk jaarprogramma

- stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen indien bepaald door het Vlaams gewest of op verzeoek van de gemeenteraad of het schepencollege

- alle andere gemeentelijke vraagstukken rond ruimtelijke ordening

Voorzitter: Els Leyssens

Vast secretaris: Bart Bastijns

Contact

Bart Bastijns - bart.bastijns@herk-de-stad.be

Adviesraden