home

contact  login
zoeken
zoeken

Dierenwelzijnsraad 

De Dierenwelzijnsraad adviseert de gemeentelijke beleidsorganen in die beslissingen waarin het welzijn van dieren in het gedrang zou kunnen komen of die het welzijn van dieren kunnen bevorderen.

De Dierenwelzijnsraad organiseert onder meer een Paashondenwandeling, een dierendag en info-avonden.

 Voorzitter: vacature niet ingevuld

Secretaris: Romina Gürke  

Contact:

e-mail: info@dierenwelzijnsraad.be
 

Adviesraden