home

contact  login
zoeken
zoeken

Screeningsnota uitbreiding industrieterrein Daelemveld 

Het gemeentebestuur wil het bestaande industrieterrein Daelemveld uitbreiden met vijf hectare. Met de afronding van de screeningsnota is hiervoor een belangrijke stap gezet. Uit het onderzoek blijkt dat de omzetting van landbouwgrond naar KMO-zone geen belangrijke impact heeft op de natuur en het milieu. Daardoor moet er geen milieueffectenrapport opgemaakt worden. Deze beslissing kan nu gevoegd worden bij het ruimtelijk uitvoeringsplan dat door de gemeenteraad nog moet goedgekeurd worden. Streefdoel is dat het plan binnen een jaar volledig afgerond is zodat maximaal een jaar later het terrein bouwrijp is. De LRM zal er wegenwerken uitvoeren en nutsleidingen aanleggen en zorg dragen voor de ontwikkeling van het industriegebied.
De screeningsnota en de beslissing kan de dienst MER kan je hieronder downloaden of raadplegen via www.mervlaanderen.be.