Wijzigen van buurtwegen 

Het openbaar onderzoek over het wijzigen van een buurtweg duurt 15 dagen.

Tijdens deze periode kan je het dossier op de Technische Dienst – Planning komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren kan je per aangetekende brief opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs. 

Meer info

Technische Dienst - Planning: 013 38 03 10 - jan.celis@herk-de-stad.be