Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) 

Het openbaar onderzoek van een RUP duurt 60 dagen.

Tijdens deze periode kan je het RUP op de dienst Ruimtelijke Ordening komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren kan je per aangetekende brief opsturen of afgeven tegen ontvangstbewijs.

Meer info

Dienst Omgeving: 013 38 03 10 - omgeving@herk-de-stad.be