Rooilijnplannen 

Recente rooilijnplannen maken meestal deel uit van een ander plan (verkaveling, RUP). De termijnen van het openbaar onderzoek kunnen daarom wel eens verschillen.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op de Technische Dienst – Planning komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs.

Meer info

Technische Dienst - Planning: 013 38 03 10 - jan.celis@herk-de-stad.be