Milieueffectenrapportage 

In de procedure voor de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER) wordt de kennisgevingsnota gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Tijdens deze kennisgeving kan je het dossier komen inkijken op de dienst Leefmilieu en je opmerkingen indienen.

Vind je dat de milieueffecten niet op een juiste manier of onvolledig onderzocht worden? Laat dit dan tijdens de periode van de kennisgeving weten.

Formele bezwaarschriften kunnen niet ingediend worden in dit stadium van het project of het plan. Dat kan wel later bij de vergunningsaanvraag of in de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan. Je kan dan gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport om je bezwaren beter te onderbouwen.

Meer info

Dienst Leefmilieu
013 38 03 34
leefmilieu@herk-de-stad.be