Omgeving 

De omgeving waarin we wonen belangt ons allemaal aan. In de rubriek omgeving vind je onder meer informatie over het voorkomen en recycleren van afval, informatie over milieuvergunningen, het kappen van bomen, het groen in Herk-de-Stad. Verder lees je ook alles over het besparen van energie en de premies waarop je daarvoor kan aanspraak maken.

Een overzicht van de geplande en lopende wegenwerken in Herk-de-Stad krijg je onder het thema openbare werken.

Meer informatie over vervoer en mobiliteit in Herk-de-Stad vind je in de rubriek mobiliteit.

Tenslotte krijg je een overzicht van alle lopende openbare onderzoeken.