home

contact  login
zoeken
zoeken

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning en infovergadering Tamerpark 

De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag voor een omgevingsvergunning Tamerpark op woensdag 8 juli 2020 om 20.00 uur in De Markthallen.

De omgevingsvergunning Tamerpark gaat over het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw, de aanleg van wegenis- en sportinfrastructuur en het ontbossen van het eigendom

Gezien de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dient u zich vóór 6 juli hiervoor in te schrijven via omgeving@herk-de-stad.be met vermelding ‘infovergadering Tamerpark’.