Herk-de-Stad plant 209 bomen in de strijd tegen de klimaatverandering 

Herk-de-Stad engageert zich om de strijd aan te gaan tegen de klimaatverandering. Daarvoor worden tegen eind 2023 209 bomen geplant op het openbaar domein zoals bijvoorbeeld in de dorpskernen. De eerste bomen worden in het voorjaar van 2021 in Herk centrum en in Schakkebroek geplant. De buurtbewoners krijgen hierover tijdens een online infovergadering op woensdag 9 december inspraak.
 
Bomen zijn wel degelijk een antwoord op de effecten van klimaatveranderingen in een stad. Bomen leveren een belangrijke bijdrage tot het leefklimaat en de bio-diversiteit, zeker ook in de stad. Bomen zuiveren de lucht: ze nemen CO2 op en filteren fijnstof. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling. Daarom wordt er in Herk-de-Stad gekozen om de Herkse straten te vergroenen. De komende jaren worden er op locaties waar bebouwing is op het openbaar domein, restpercelen of percelen in eigendom van Herk-de-Stad in totaal 209 bomen geplant.
 
Locaties
De eerste bomen worden in het voorjaar van 2021 geplant. Die komen in Herk Centrum (Vezerlaan-nieuwe hondenlosloopweide, Oude Straat, Diestsesteenweg, Driespoortweg, Meester Mintenplein, Pater Vanwingplein) en in Schakkebroek (Schoolstraat, Schopstraat-Terbermenweg en aan de ingang van de Lindeboomstraat ter hoogte van de Terbermenweg). Het gaat om in totaal 72 bomen. De jaren nadien komen Berbroek (2022 en 2023), Schulen (2022) en Donk (2023) aan bod.
 
Digitale infovergadering
Op woensdag 9 december organiseert het gemeentebestuur om 20 uur een digitaal overleg met de inwoners van de straten van Herk Centrum en Schakkebroek waar bomen geplant worden. Tijdens deze vergadering worden de exacte plannen toegelicht en is er ruimte voor inspraak. Je kan deze vergadering na inschrijving via infovergadering@herk-de-stad.be volgen. Vergeet in de mail niet te melden in welke straat je woont. Je krijgt vervolgens per mail de link doorgestuurd waarmee je de infovergadering kan volgen. In 2022 en 2023 volgen er nog infovergaderingen voor de inwoners van Schulen, Berbroek en Donk.